Om os

Hos os på Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg arbejder vi med at udvikle, opdrage og uddanne det hele menneske til at blive et selvforvaltende og harmonisk individ med forståelse og kærlighed til sig selv, sin omverden og det fællesskab som vi alle er en del af. 

Vi samarbejder med nærværende familier om at opbygge en levende, legende og udviklende dagligdag for børn fra vuggestue til og med 9. klasse – hvor glæden og lysten ved at udvikle og lære om verden og livet er fremherskende.

Vi er levende interesserede i løbende at blive bedre, at udvikle skolen og vores dagtilbud, vores vuggestue- og børnehavebørn, vores skoleelever og os selv – menneskeligt såvel som fagligt. 

Som supplement til de almindelige akademiske fag indgår undervisning i kunst-, musik- og håndværksfag i skolingen og dannelsesarbejdet med eleverne. 

Ud over en høj akademisk faglighed ønsker vi, gennem vores alsidige og brede fagpakke, at give vores elever mulighed for at indgå mange steder og på mange niveauer af det fremtidige studie- og samfundsliv. 

Arbejdet i vores vuggestue, børnehave og skole er præget af viljen til at have tid nok til det enkelte barn. Det afspejler sig i en god normering, små klasser og et tæt samarbejde med vores forældrekreds.

På Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg er omsorg, tryghed og trivsel i højsædet. Vi er et dagtilbud og en skole med fokus på at se den enkelte. Hos os skal alle føle sig hjemme og godt tilpas. For på den måde vokser der noget vigtigt frem i barnet;

glæden og lysten til at lære og udvikle sig.