Bestyrelse

Vores matrikels øverste organ er forældrebestyrelsen. De bærer det overordnede ansvar for skolens drift, økonomi og pædagogiske retning. 

Man kan blive valgt ind i bestyrelsen på den årlige generalforsamling.

Skolens bestyrelse består af medlemmer valgt på skolens årsmøde samt 2 medlemmer udpeget af konferencen.

Bestyrelsen arbejder ud fra skolens vedtægter. 

Bestyrelsesmedlemmer

Maria Ranch Sørensen

Formand

Maria_ranch@hotmail.com

Søren Junge Bak

Næstformand

jungebak@gmail.com

Peter Sørensen

Medlem

ps@pcworks.dk

Morten Bøgh Vinbjerg

Medlem

mortenvindbjerg@gmail.com

Morten Steenbach Josephsen

Medlem

ms@upflow.dk

Jon Michael Enggaard Skålerud

Medlem

jska@boconcept