Bestyrelse

Bestyrelsens ansvar er, i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere, at skabe rammerne for et sundt og udviklende pædagogisk miljø – og en kultur hvor læring og trivsel er i fokus. Byggende på Steiner-pædagogikkens menneskesyn og værdier.

Bestyrelsen er sammensat af 6 medlemmer valgt blandt forældrene i vuggestue, børnehave og skole. Derudover vælger medarbejderne to repræsentanter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen mødes ca. 10 gange årligt og påtager sig ud over de formelle opgaver, at være initiativtagere til og deltagende i en del af vores faste arbejdsudvalg.

Bestyrelsen indkalder hvert år i maj forældrene og medarbejdere til et årsmøde (generalforsamling), hvor regnskabet og årsberetningen fremlægges. Årsmødet er samtidig et forum for fremlæggelse af visioner og debat om dagtilbuddet og skolen. På årsmødet vælger forældrene medlemmer til bestyrelsen, ligesom skolens eksterne tilsynsførende også vælges.

Bestyrelsen arbejder ud fra skolens vedtægter. 

Bestyrelsesmedlemmer

Maria Ranch-Sørensen

Formand

maria_ranch@hotmail.com

Jon Skålerud

Næstformand

jska@boconcept.com

Sibylla Hofsletter

Udpeget af kollegiet

sibylla.hof@gmail.com

Morten Vindbjerg

Medlem

mortenvindbjerg@gmail.com

Morten Steenbach Josephsen

Medlem

ms@upflow.dk

Frank Nicolai Nielsen

Medlem

nielsenjunior@live.dk

 

Kasper Kruse Jensen

Medlem

kasper@kascha.dk

 

Annika Dam Pedersen

Medlem

annikadampedersen@gmail.com

 

Jacob Lambertus Niebuhr

Suppleant

jacob@evald.nu