Bestyrelse

Bestyrelsens ansvar er, i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere, at skabe rammerne for et sundt og udviklende pædagogisk miljø – og en kultur hvor læring og trivsel er i fokus. Byggende på Steiner-pædagogikkens menneskesyn og værdier.

Bestyrelsen er sammensat af 6 medlemmer valgt blandt forældrene i vuggestue, børnehave og skole. Derudover vælger medarbejderne to repræsentanter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen mødes ca. 10 gange årligt og påtager sig ud over de formelle opgaver, at være initiativtagere til og deltagende i en del af vores faste arbejdsudvalg.

Bestyrelsen indkalder hvert år i maj forældrene og medarbejdere til et årsmøde (generalforsamling), hvor regnskabet og årsberetningen fremlægges. Årsmødet er samtidig et forum for fremlæggelse af visioner og debat om dagtilbuddet og skolen. På årsmødet vælger forældrene medlemmer til bestyrelsen, ligesom skolens eksterne tilsynsførende også vælges.

Bestyrelsen arbejder ud fra skolens vedtægter. 

Bestyrelsesmedlemmer

Maria Ranch-Sørensen

Formand

maria_ranch@hotmail.com

Frank Nicolai Nielsen

Næstformand

nielsenjunior@live.dk

Sibylla Hofsletter

Udpeget af kollegiet

sibylla.hof@gmail.com

Dionne De Graaf

Medlem

dionne-de-graaf@hotmail.com

Morten Steenbach Josephsen

Medlem

ms@upflow.dk

David Gram-Hanssen

Medlem

mail@davidgram.com

Kasper Kruse Jensen

Medlem

kasper@kascha.dk

 

Annika Dam Pedersen

Medlem

annikadampedersen@gmail.com

 

Valdemar Silverstein Markussen

Suppleant

valdemar.silverstein@gmail.com