Lovpligtig information

Skolens skal sikre, at offentligheden enkelt og hurtigt kan indhente lovpligtige oplysninger på skolens hjemmeside. Vi har samlet det hele lige her nedenunder. 

(Har du udfordringer med at knapperne ikke folder sig ud, så prøv først at godkende cookies – og kan du ikke komme til det, så prøv at rydde dine cookieshistorik for hjemmesiden)

Værdigrundlag

Værdigrundlag for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg

– En ualmindelig skole for almindelige børn

Formålet med dette oplæg, der er blevet til på baggrund af drøftelser i skolens bestyrelse og på et fællesmøde 26.04.2006, er at stimulere til debat om grundlæggende værdier på Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg. Oplægget vil blive bearbejdet videre i bestyrelsen, kollegiet og på fællesmøder, og vil indgå i en præsentation på årsmødet 2006.

——

Med udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskesyn vil skolen opdrage og forme eleverne til frie, åbne og selvstændige mennesker. Undervisningen fastholder et højt fagligt niveau, der stimulerer tænkning, følelse og vilje, og dækker elevens behov for både fysisk, praktisk og åndelig udvikling. Vi vedkender os vores fortid og tradition og møder nutiden og fremtiden med åbenhed og nysgerrighed. 

Samspillet mellem lærer og elev er en gensidig og skabende proces, som begge får berigende oplevelser af. Læreren bruger antroposofiske metoder til at lære eleven bedre at kende og til at levendegøre de kræfter, eleven bringer med sig. Undervisningen er et åbent, kunstnerisk møde, der bygger på tillid og respekt mellem lærer og elev.

Pædagogik og læreplan lægges til rette ud fra elevernes udvikling og tilgodeser såvel kropslige som åndelige og sjælelige elementer. Alle elever bidrager med deres særlige evner og forudsætninger til et inspirerende miljø, hvor den pædagogiske impuls omfatter hver enkelt elev, som vi forstår som et selvstændigt åndeligt væsen.

Elevernes forældre deltager aktivt i skolens virksomhed og samarbejder med lærerne om elevernes udvikling og uddannelse.

Skolens ledelse formidler med henblik på en høj grad af selvforvaltning et levende samarbejde mellem eleverne, lærerne, forældrene og omverdenen.

Certificeret tilsynsførende

Skolens tilsynsførende fra Silkeborg Kommune er:

Jens Vibe Michelsen

Ørvadsvej 27

8220 Brabrand

—–

Se tilsynserklæringer herunder:

Tilsynserklæring for skoleåret 2023/2024

Tilsynserklæring for skoleåret 2022/2023

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022

Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021

Læreplaner inklusiv slutmål, delmål og undervisningsplaner
Nøgletal fra UVM

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse kan ses Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse kan ses her

Tilsynsrapport for dagtilbud