Hvem var Rudolf Steiner?

Rudolf Steiner (1861-1925) var en af de mest indflydelsesrige – og også en af de mest kontroversielle – reformatorer af det tyvende århundrede. Hans indflydelse kan ses i udviklingen inden for såvel kunst, arkitektur, biodynamisk landbrug, medicin- og lægevidenskab, samfundsliv, pædagogik og helsepædagogik (pædagogik for udviklingshæmmede). Desuden har han videreudviklet eurytmien, som er en bevægelseskunst.

Steiner blev født i Kraljevec, tæt ved den Østrig-Ungarske grænse, og voksede op som søn af en jernbanefunktionær. Han uddannede sig til filosof og videnskabsmand og skrev et utal filosofiske værker, som især behandler spørgsmålet om menneskets frihed og det enkelte menneskes udviklingsmuligheder.

Ved afslutningen af første verdenskrig, engagerede Steiner sig aktivt i det sociale liv med ideer til en anden samfundsopbygning – en tregrening af samfundet med et frit selvforvaltende åndsliv, et demokratisk retsstatssystem og et selvstyrende erhvervsliv.

Netop ideen om et frit åndsliv kan ses som et væsentligt fundament for Steinerskolernes virksomhed.

Den første Steinerskole blev grundlagt i 1919 i Stuttgart i Tyskland, oprindeligt som en skole for børn af arbejdere og funktionærer ved Waldorf-Astoria Cigaretfabrikken. Derfor kaldes Steinerskolerne også mange steder for Waldorfskoler.

Sammen med lærerne ved denne skole udviklede Rudolf Steiner mange af de undervisningsmetoder og -principper, som siden er videreført og videreudviklet på Steinerskoler over hele verden.

I dag findes der Steinerskoler i alle verdensdele – over 1000 i alt. 15 af skolerne findes i Danmark.Steiners tanker og filosofi inspirerede mange kunstnere; blandt andre kunstnere som Piet Mondrian, Wassily Kandinsky og Joseph Beuys.
Steiner anses desuden som en af de vigtigste initiativtagere til udviklingen af organisk arkitektur. Han tegnede Goetheanum i Dornach, Schweiz, der blev bygget fra 1924 til 1928, der stadig rangerer som en arkitektonisk milepæl, der markerer den første brug af beton til at konstruere et skulpturelt formet bygningsværk af en sådan imponerende størrelse.

Gennem tusindvis af foredrag gav Steiner inspiration til et helhedssyn på mennesket, naturen og kosmos – et helhedssyn, som benævnes Antroposofi (græsk: kundskab om mennesket), hvor kunst, videnskab og spiritualitet er forenet.

På verdensplan er der hundredvis af klinikker, bank institutter, gårde og Waldorf skoler, der vidner om bred formidling af Steiners ideer – herunder en øget miljøbevidsthed, biodynamiske landbrugsprodukter og alternativ medecin for at nævne nogle få eksempler.

Sammen med lærerne ved denne skole udviklede Rudolf Steiner mange af de undervisningsmetoder og -principper, som siden er videreført og videreudviklet på Steinerskoler over hele verden.

Goetheanum, Schweitz

Rudolf Steiner ved Goetheanum

Rudolf Steiner (1861-1925)

Rudolf Steinerskoler

Du kan læse meget mere om hvad Steinerskoler generelt er lige her: