Specialklasse 2023/2024

I 1998 startede Rudolf Steinerskolen i Silkeborg,  med udgangspunkt i forældreønsker, den første specialklasse op med udviklingshæmmede børn i Silkeborg. Siden da har vi med stor fornøjelse haft specialklasser her – med sidste afgående klasse i 2021. 

Vi er nu klar til at starte en 1. klasse op (evt som en sammenslået 0.-1.kl. eller sammenslået 1.-2.kl.) med skolestart august 2023. 

Vi er et skønt team, med godt samarbejde og mange gode uddannelser bag os – netop specialiseret til børn med særlige kompetencer, der har brug for særlig støtte og  rammer tilpasset dem. 

Vi er en skole, der vægter det kreative højt. Det indgår som en naturlig del af undervisningen. Håndarbejde, tegning, malning, musik, sprogformning, massage etc. Masser af bevægelse gennem sanglege, legegymnastik og eurytmi. Levende fortællestof i eventyr og fabler, rytme i rim, remser, vers og musik,- det er en del af hverdagen hos os

Specialklassen er en naturlig del af fællesskabet på skolen. Vi deltager i de fælles aktiviteter, såsom morgensang, årstidsfester, skolernes motionsdag etc på en måde, hvor børnene i klassen trives med det. Det er til stor glæde for alle børnene på skolen, at være sammen på tværs..

Filosofien bag undervisningen er (kort fortalt) Rudolf Steiners menneskebillede, hvor hver enkelt elev ses som et individ, der grundlæggende har de samme forudsætninger som alle andre elever.  Det handicap, som er tilført barnet, begrænser dets udfoldelse, som et ”filter”, der er lagt rundt om barnet.                       Dette betyder, at barnets sjæl og personlighed betragtes som sundt og fuldgyldigt. Pædagogikken sigter på at få dette individ til at udvikle sig, og i så høj  grad som muligt finde de veje, der er ind til mennesket bag handicappet.  Dette gøres dels gennem tilrettelæggelsen af undervisningen, samt gennem en række støttende specialterapier. 

Den læreplan, som foreligger på Rudolf Steiner skolen, bruges også i specialklassen. Eleverne undervises altså i de samme fag og indhold, som de andre børn på skolen, men selvfølgelig i en transformeret udgave, således, at elevernes forudsætninger lægges til grund. 

Kunne du tænke dig at høre mere om specialklasserne på Rudolf Steiner skolen  er du altid velkommen til at ringe til  specialklasseansvarlig Jannie Milling Hazen på 23 92 22 59 til en uforpligtende snak.

Husk man har frit skolevalg til sine børn, også selv om de skal i specialskole/klasser. 

Hør hvad tidligere forældre siger:

Se Kirsten fortælle om at have sit barn i specialklassen hos os: