Specialklasse

I 1998 startede Rudolf Steinerskolen i Silkeborg,  med udgangspunkt i forældreønsker, den første specialklasse op med udviklingshæmmede børn i Silkeborg. Siden da har vi med stor fornøjelse haft specialklasser her – med sidste afgående klasse i 2021. 

Vi er et skønt team, med godt samarbejde og mange gode uddannelser bag os – netop specialiseret til børn med særlige kompetencer, der har brug for særlig støtte og  rammer tilpasset dem. 

Vi er en skole, der vægter det kreative højt. Det indgår som en naturlig del af undervisningen. Håndarbejde, tegning, malning, musik, sprogformning, massage etc. Masser af bevægelse gennem sanglege, legegymnastik og eurytmi. Levende fortællestof i eventyr og fabler, rytme i rim, remser, vers og musik,- det er en del af hverdagen hos os.

Specialklassen er en naturlig del af fællesskabet på skolen. Vi deltager i de fælles aktiviteter, såsom morgensang, årstidsfester, skolernes motionsdag etc. på en måde, hvor børnene i klassen trives med det. Det er til stor glæde for alle børnene på skolen at være sammen på tværs.

Filosofien bag undervisningen er (kort fortalt) Rudolf Steiners menneske-billede, hvor hver enkelt elev ses som et individ, der grundlæggende har de samme forudsætninger som alle andre elever.  Det handicap, som er tilført barnet, begrænser dets udfoldelse, som et ”filter”, der er lagt rundt om barnet.                       Dette betyder, at barnets sjæl og personlighed betragtes som sundt og fuldgyldigt. Pædagogikken sigter på at få dette individ til at udvikle sig, og i så høj  grad som muligt finde de veje, der er ind til mennesket bag handicappet.  Dette gøres dels gennem tilrettelæggelsen af undervisningen, samt gennem en række støttende specialterapier. 

Den læreplan, som foreligger på Rudolf Steiner skolen, bruges også i specialklassen. Eleverne undervises altså i de samme fag og indhold, som de andre børn på skolen, men selvfølgelig i en transformeret udgave, således, at elevernes forudsætninger lægges til grund. 

Kunne du tænke dig at høre mere om specialklassen på Rudolf Steiner skolen, er du altid velkommen til at sende en sms til specialklasseansvarlig Jannie Hazen på tlf. 23 92 22 59, så ringer hun tilbage hurtigst muligt.

Husk man har frit skolevalg til sine børn, også selv om de skal i specialskole/klasse. 

Hør hvad tidligere forældre siger:

Se Kirsten fortælle om at have sit barn i specialklassen hos os: