Instrumentundervisning & musikskole

Musikken vægtes højt her

Her på Steinerskolen i Silkeborg vægter vi ligesom på andre Steinerskoler musik rigtig højt.  Udover at musik i sig selv er skønt, så spiller instrumental – og orkesterundervisningen en helt særlig rolle i at udvikle eleverne til frie, hele og livsduelige mennesker.  Her trænes motorik, lytteevnen skærpes, vedholdenheden prøves, og mange andre egenskaber bliver udviklet under den årelange proces det er at lære at spille et musikinstrument. 

I orkesterspillet udvikles der videre på disse kompetencer. Den enkelte skal bruge og koordinere mange sanser, og samtidig skal hver enkelt lytte og forholde sig til de andre og derved være medvirkende til, at der opstår en harmonisk helhed. Her udvikles den meget værdifulde og efterspurgte evne empati

Alt i alt – så elsker vi musik her på stedet!

Sådan udvikles musikundervisningen gennen årene 

Der er musikundervisning på alle klassetrin fra 1. klasse. I 1.-2. klasse foregår det med klasselæreren og her er der fokus på at spille på pentatonfløjte.

I 3. klasse går de over til at spille sopran-blokfløjte. Samtidig startes samspilsundervisningen op. 

Når eleverne starter i 5. klasse begynder de at modtage individuel undervisning på deres orkesterinstrument,  så de når at få et grundlæggende kendskab til instrumentet, inden de i 6. klasse begynder at spille i det store orkester, som består af 6., 7., 8. og 9. klasse.

Vi har musik skole på stedet

Når eleverne i 5. klasse skal have individuel undervisning på deres orkesterinstrument, så har vi på skolen egen musikskole med meget kompetente undervisere. 

Den individuelle instrumentundervisning foregår enten i skoletiden eller efter endt skoledag. Dette tilrettelægges efter det enkelte barn i samspil med skolen. 

Det er selvfølgelig også muligt at vælge en anden musikskole eller undervisning til. 

Læs meget mere om vores musikundervisning ved at trykke på linket/knappen herunder.