Grundskolen 1.-8. klasse med fokus på glade skolebørn

Glade skolebørn lærer bedst

Her på Steinerskolen i Silkeborg, har vi vores fokus på glade skolebørn. For børn der trives lærer bedst. 

I grundskolen bygger vi videre på de vigtige kompetencer, som børnene har dannet i børnehaveklassen. 

Vi har fokus på, at både det lille og det store skolebarn har brug for en legende, kreativ og konkret tilgang til skolefagene. Gennem fortælling, bevægelse, musik, sang, kunst og håndværk møder vi barnet i de forskellige fag – og på den måde bevarer vi barnets naturlige lærelyst og begejstring, hvilket danner rammen for et højt fagligt niveau.

Vi vægter en ligevægt mellem faglighed og kreativitet 

Allerede i 1. Klasse lærer børnene for eksempel også at spille fløjte, strikke, synge og tale på både tysk og engelsk. De har udover dansk og matematik også maletimer, men især musik, sang og bevægelse spejler sig i alle timer. Der er en fast og forudsigelig struktur i skemaet og timernes opbygning, og ofte er det klasselæreren, som har de fleste fag.

 
Undervisning tilrettelagt det enkelte barn i fællesskabet 
 

Med udgangspunkt  barnets udviklingstrin tilrettelægger vi undervisningen, så det bliver mødt som individ i fællesskabet.. Det lille barn lærer ved at efterligne de voksne. På de mindste klassetrin viderefører vi denne måde at lære på ved at tage udgangspunkt i, at børnene primært lærer i kraft af efterligning. Efterhånden som eleverne vokser sig større udvikler de en mere selvstændig og abstrakt tankegang, hvilket undervisningen selvfølgelig understøtter og afspejler. 

Et helt lærerkollegie om det enkelte barn

Hos vores lærere og pædagoger vægter vi høj faglighed, gode relationskompetencer og evig udvikling og egenstudie højt. Det betyder, at vi altid kan tilbyde virkelig kompetente ressourcer i hele lærerkollegiet. Dertil så er den indbyrdes kommunikation virkelig vægtet, og derfor er der altid et helt lærerkollegie klar til at se, gribe og støtte det enkelte barn.