Skolepenge pr. 1. januar 2023

Skolepenge betales i 11 måneder om året (juli er betalingsfri)

Pris for 1. barn er 1720 kr. pr. måned
Pris for 2. barn er 980 kr. pr. måned
Pris for 3. og efterfølgende er 645 kr. pr. måned

4. barn og derover er betalingsfri.
Hvis man har et barn i vores børnehave eller vuggestue gives 550 kr. i rabat. 

Rabatten ydes til søskende/sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse. 

Indmeldelsesgebyr udgør 1.000 kr.
Indmeldelse på skolen er først gyldig, når vi har modtaget indmeldelsesgebyr.

SFO/Klub

SFO 950 kr. per måned

Morgenpasning 100 kr. per måned

Klub fuld tid 705 kr per måned

Klub klippekort 515 kr.

 

Øvrige udgifter 

Fra 5. klasse skal eleverne have instrumentalundervisning enten via skolens Musikskole eller via en anden musikskole.

Musikskole
Der gives lektioner på ½ time ved individuel undervisning og ¾ time på hold.
Der undervises i 10 måneder om året på musikskolen

Individuel undervisning 500 kr. pr. måned.
Hold (2 eller flere) 450 kr. pr. måned.

Musikskole for eksterne elever 590 kr. per måned

Instrumentkøb

I 3. klasse skal der købes en C-blokfløjte (600-700 kr.) samt et strygeinstrument (violin, bratsch eller cello). Et strygeinstrument varierer meget i pris afhængig af kvalitet (2000-5.000 kr.)

I 5. klasse er der mulighed for instrumentskifte til det instrument som eleven ønsker at spille i skolens symfoniorkester. Her kan strygeinstrumentet sælges videre, de holder ofte deres pris. Priserne for andre instrumenter varierer. 

Lejrskoler og udflugter

Der er på alle klassetrin tradition for at tage på forskellige klasseture. Det tilstræbes altid at gøre det så billigt som muligt og det tilskønnes fra skolens side, at eleverne selv er med til at rejse en del af midlerne til de større ture.