SFO og Klub

SFO’en er et fritidstilbud for elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Sammen med skolen ligger SFO’en i et naturskønt område, som vi har meget glæde af. Når børnene kommer fra skole, er behovene meget forskellige. Nogle har fået dækket deres sociale behov og har brug for stille samvær i små grupper, andre trænger til vilde lege, og andre igen til spændende aktiviteter.

At skabe rammen, hvor disse forskellige behov tilgodeses, er SFO’ens opgave. Vores målsætning er at gøre dette i overensstemmelse med skolens pædagogik, med rige udfoldelsesmuligheder og trygge faste rammer med vægten særligt lagt på anerkendelse af det enkelte barn. At skabe et så godt nærings- og udviklingsmiljø som muligt er vores hensigt.

Vores værdier:

  • Vi vægter det sociale højt, at børnene trives, passer på hinanden og hjælper hinanden.
  • At børnene får mulighed for at lege ”som i gamle dage”.
  • At de har tid og udfoldelsesrum for fri leg.
  • At de har mulighed for at skabe med hænderne – vi hjælper og sætter i gang.
  • At de er med til at bage og lave mad.
  • At bruge naturen, at vi er i den og med den. Dertil laver vi bål og mad på bål.
  • At de bruger deres kroppe, motorisk ude og inde. Vi motiverer og sætter i gang.
  • At de trænes i selv at rydde op efter sig, og passer på de ting de omgås.
  • At vi følger årstidens skiften i de ting vi foretager os.
  • Naturmaterialer og sund økologisk, sukkerfri mad.

Klubben er et fritidstilbud for elever i 4. klasse og op.

Klubben har stor glæde af at ligge i et naturskønt område, og vi bruger skoven og skolens udearealer meget. Lige udenfor døren er en parkurbane anlagt i samarbejde med Danmarksmesteren i parkur. Ved siden af har vi en tipi, som benyttes til bål og madlavning.

Kreative og fysiske aktiviteter følger årstiden og vejret. I sensommeren samles bær og svampe til madlavning. I de våde, kolde eftermiddage spiller vi bold i skolens sal, varmer os ved bål i tipien eller sidder inde og spiller spil, tegner eller hyggesnakker i klubbens sofa. Vores mål er dog at være udendørs så meget som muligt.

Skolen har en boldbane og en basketbane og der er mulighed for at stå på rulleskøjter. Man kan snitte og arbejde i træ. Madlavningen og det daglige hyggelige måltid vægtes højt.

Alt i alt er Klubben et værested med hjemlig hygge. I forhold til SFO’en, er Klubben et sted med større frihed og mere ansvar. Man er en del af et fællesskab, og det forventes at alle hjælper til, rydder op efter sig og tager vare på omgivelserne og på hinanden. Personalet er der til at skabe en tryg ramme, guide på vej, hjælpe med aktiviteter, hjælpe med løsning i konflikter der opstår og selvfølgelig lytte og lægge øre til de snakke, der er behov for. I klubben vægter vi samværet, det sociale og det mellemmenneskelige højt. Vi er en off-line Klub uden digitale medier, spil og mobiltelefon, da vi ønsker de sociale spilleregler og væren i nuet i fokus.