Året

Årstidsfesterne

Årstidsfesterne er et helt centralt element i vores pædagogik. Rudolf Steiner lagde megen vægt på både en daglig og en årlig rytme, som han mente virker helt ind i barnets fysiske opbygning. Barnet får derved mulighed for det som Steiner kalder indånding og udånding, som også betyder aktivitet og hvile. 

De fleste af de årstidsfester, som vi fejrer i vores dagtilbud, har rod i gamle traditioner. Det kan måske virke mærkeligt at ville delagtiggøre moderne børn i ting, som for en stor dels vedkommende hører fortiden til, men vi mener, at der ligger en tryghed i de årligt tilbagevendende fester – traditioner binder os sammen; knytter individet til fællesskabet og muliggør en aktiv samhørighed mellem børn og voksne i forberedelsesfaserne til hver enkelt fest. Desuden er de mange sagnsopbyggede eventyr en spændende oplevelse for børnene at bevæge sig ind i.

 

Det kræver, at vi voksne kan stige ind i festens univers med både glæde og alvor og herved levendegøre festen for barnet, som naturligt vil efterligne os og tage festens stemninger til sig. Fordi vi forbinder vores fester med årstidernes skiften, har vi hele tiden forskellige temaer at beskæftige os med, og intet er bedre til at gøre os nærværende end naturen.

Hen over året fejrer vi følgende fester: ”Hellig 3 konger”, fastelavn, majfest (spirefest), sommerfest, høstfest, Sct. Michaels fest, lanternefest og flere fester som markerer højtiderne i løbet af året.

Når man skal beskrive, hvordan dagligdagen i Skovstjernen og Yggdrasil udformer sig, er det oplagt at tage udgangspunkt i netop årstidsfesterne, fordi det er den forestående årstidsfest, der afgør, hvilke stemninger, kreative aktiviteter,  eventyr og sanglege, dagen fyldes med. .