Barnet

Barnets tilegnelsesevne og  efterlignelsesværdige voksne

I vores børnehave og vuggestue bygger vores pædagogiske principper på Rudolf Steiners pædagogiske impulser. Vi tror på, at barnet tilegner sig verden gennem efterligning af dets omgivelser. Det suger indtryk til sig og disse er med til at forme dets selvoplevelse og opfattelse af andre, hvilket er grundlæggende for barnets udvikling. 

Det er derfor centralt for vores pædagogik, at de voksne er sig bevidste om deres ansvar om at være efterlignelsesværdige i deres rolle iblandt børnene. Det betyder for eksempel, at de voksne igennem dagen beskæftiger sig med meningsfyldte opgaver, som børnene kan deltage i – og spejle sig i. Det kan f.eks. være aktiviteter af kunstnerisk eller håndværksmæssig karakter og daglige praktiske gøremål. 

Varm og indbydende stemning med genkendelige rytmer

Vi tilstræber at skabe en varm og indbydende stemning med en genkendelig dagsrytme bygget op omkring børnenes grundlæggende behov for leg, hvile, ernæring, omsorg, kærlighed, udvikling, og selvstændighed. 

– En levende pædagogisk praksis der tager udgangspunkt i bevidstheden om barndom som et væsentligt afsnit i livet (størsteparten af barnets første 7 års-periode). 

Et lille, hjemligt sted – Ro, nærvær, nærhed, genkendelighed, tryghed og opmærksomhed på det enkelte barn. Vi har respekt for den bevægelse barnet er i igennem de første 7 år af sit liv, og giver plads til at barnets selvopdragelse. Det kræver nogle rammer for udvikling som vi er ansvarlige for at danne.

Tillid og respekt

Vi værner om tillid og respekt i relationer, uanset alder eller rolle, og ønsker at møde barnet i øjenhøjde med anerkendelse på dets eget væsen.

Vi hilser på hinanden ved at give hånd som voksne, og dette kan børnene efterligne når de har lyst. Vi holder fast i at børnene har brug for at mærke naturen og at udforske deres fantasi i leg og motorisk udfoldelse, frem for at beskæftige sig med teknologiske medier. 

Ved at skabe et sundt fundament i de tidlige år, bliver børnene bedre rustet til at finde vej senere i livet. 

Vores bærende kendetegn

Der er nogle bærende kendetegn, som vi anser som vores særpræg og en væsentlig del af stedets identitet. De er: 

Naturen – vores beliggenhed omgivet af skoven, vores naturlegeplads, samt naturmaterialer i så rigt omfang som muligt.

Årstidsfesterne, eventyr og sanglege reflekterer årets gang og medvirker til at opbygge en naturlig forbundenhed med livet hos det enkelte barn. Vi spiser økologisk, biodynamisk og vegetarisk mad. 

For det lille barn fra 0-6 år er hverdagens rytme i vuggestue og børnehave samt selvfølgelig i hjemmet. Derfor vægter vi det nære forældresamarbejde.