Skovstjernen - Børnehave

Velkommen i børnehaven

Her er tid til at dvæle, plads til at nysgerrigheden kan foldes ud – sammen med jævnaldrende i leg.

Børn har en naturlig lyst til at lære, vokse og leve i leg. I vores naturskønne, åbne dagtilbud sætter vi de bedst mulige rammer for denne udfoldelse gennem en tryg og genkendelig dagligdag.

Dagligdagen er bygget op omkring genkendelige rytmer, hvor der veksles mellem den fri leg og de samlende aktiviteter.

Igennem en rolig, alsidig hverdag med plads til fællesskaber, plads til at være sig selv, plads til kropslig udforskning og sansning, i smukke naturlige omgivelser sættes nogle dejlige rammer for det enkelte barn.

Med ro og nærvær fra kærlige, hjælpende og understøttende voksne gives plads til, at barnet udfolder og udvikler sig selv gennem barndommens sprog: glæde og leg.

 

Tid til at lære – ved at være

Vores pædagogik bygger på Rudolf Steiners pædagogiske tanker. Det er en dynamisk tankerække, der sameksisterer og udvikler sig sammen med moderne pædagogiske- og menneskelige perspektiver.

Vi har et nøgleord, der hedder tid:

Tid til det enkelte barn

Tid til fællesskab

Tid til omsorg og nærvær

Tid til at lære – ved at være

Tid til fordybelse

Hverdagen i børnehaven

Dagligdagen og aktiviteterne i børnehaven har en fast rytme inspireret af naturen og årets gang, hvor de mange årstidsfester ofte er månedens højdepunkt.

Den faste rytme og forudsigelighed i hverdagen understøtter børnenes behov for at kunne suge indtryk til sig og udforske verden i trygge rammer.

Nogle af de faste punkter i hverdagen er morgensamling og eventyrfortælling, udendørs leg og eurytmi.

Dertil har vores uger rytmer, hvor vores ugedage er en slags temadage. Disse dage er male-dag, bål-dag, tur-dag, eurytmi-dag og motorikdag.

 

Læs mere om vores daglige rytme her. Og årets rytme her.