Bevægelse i overgangene

Overgange fra vuggestue til børnehave

Vi er en integreret institution, så når jeres barn er startet hos os i vuggestuen vil der ske et automatisk skift til børnehave når barnet er klar. Det vil typisk være i den måned barnet fylder 3 år.

Hvis ikke I ønsker at fortsætte fra vuggestue til børnehave skal I lave en aktiv udmeldelse.
Dette gøres til kontoret.

I månederne op til børnehavestart sætter vi fokus på det skift der sker for at det kan opleves trygt, godt og måske en smule genkendeligt for barnet.
Der arbejdes med tiltag som små besøg i børnehaven, selvhjulpethed omkring påklædning og toiletbesøg, koncentration, forståelse af kollektive beskeder. Der arbejdes med sproglige og sociale kompetencer. 

Forældrene vil forud for barnets start i børnehaven modtage et lille brev og en invitation til en overgangssamtale hvor også en voksen fra vuggestuen deltager.

 

 

Overgang fra børnehave til børnehaveklassen på skolen

Når barnet er vurderet klar til skolestart som typisk er i 6-års alderen, er vi så heldige at have vores børnehaveklasse i samme område som børnehavegrupperne er placeret. Derfor kan der ske en fantastisk bevægelse når barnet afslutter sine børnehaveår og de erstattes af begyndelsen på skolelivet. Således kan det opleves som en naturlig fortsættelse af barnets liv og udvikling.

Hvis I ønsker at jeres barn fortsætter i skolen hos os skal I aktivt indmelde barnet til skolen. Ligeledes hvis barnet skal starte skole et andet sted skal I aktivt udmelde barnet. (se procedure andet sted)

I månederne op til skolestart starter vores storbørn gruppe op. Vi begynder arbejdet i feb/marts. Vi kalder gruppen for ”Stjerneskudsgruppen”. Strukturen i gruppen kan skifte fra år til år afhængig af antallet af børn i aldersgruppen og vurderet med baggrund i analyse af alle vores børnehavbørn.

Rytmen for storbørns gruppen er at de sammen arbejder med færdigheder ift. finmotorik, bevæger sig i længerevarende ture i større afstand af børnehaven end tidligere, besøg i børnehaveklassen hvor de har fælles aktiviteter med de børn der og får kendskab til børnehaveklasselæreren.
I dagligdagen er der rig mulighed for leg børnene imellem i trygge rammer hvor genkendelighed er en værdi og det kan give det enkelte tryghed.

Forældrene vil blive præsenteret for skolen på forudgående forældremøder i børnehaven, kan takke ja til rundvisning på ”åbent hus” dage og inviteres til informationsmøde omkring skolens indhold og metodevalg for undervisning. Endelig vil der ligge en samtale i forbindelse med ansøgning om barnets start.  Det kan du læse meget mere om lige her: