Pædagogisk læreplan

I 2020 blev vores to børnehaver, Yggdrasil og Skovstjernen slået sammen til én børnehave. Vi er derfor i gang med at opdatere vores fælles pædagogiske læreplan, men indtil den er færdig, kan disse give et indblik.