Dagen

Sang  og eventyr i hverdagen

Dagene er bygget op omkring en fast rytme, som bl.a. består af samlinger med sanglege og eventyrfortælling. Sanglegen bygges op omkring et tema, der oftest relaterer til årstiden. Den indeholder sange, små historier og fingerlege. Eventyret der fortælles omhandler relevans omkring årstiden og festen der afholdes.

Både igennem sangene og fingerlegene udvikles og stimuleres barnets sprog og sans for det musikalske og rytmiske og der øves koncentration og opmærksomhed. Børnene tilegner sig en stor sangskat, som de kan bruge hele livet.

Den fri leg, udviklingen af børnenes fantasi og voksne der er rollemodeller

I vuggestue og børnehave prioriterer vi den fri leg højt. Vi tror på, at den skaber mulighed for at lære om livet og forstå den verden, som vi er en del af.  Igennem legen kan barnet udfolde sin forståelse af verdenen – og fordøje det, som det har set og oplevet. I den frie leg fremelskes naturligt relationelle, motoriske og sproglige kompetencer.

Hos os arbejder voksne ved siden af børnene med meningsfyldte, praktiske gøremål, som børnene på direkte eller indirekte vis efterligner. Det kan være havearbejde, rengøring, reparation af legetøj og forberedelser til vores årstidsfester. Dette er med til at inspirere børnene i deres leg – og lære dem sunde og gode værdier og holdninger.

Et vigtigt aspekt i den frie leg er udviklingen af barnets fantasi. Vi tror på, at det er med til at skabe fundamentet for dets skaber- og innovationskraft. 

Derfor er vores legetøj fremstillet af naturmaterialer, der giver barnet rum til forvandling. F.eks. er dukkernes ansigter kun antydet og barnet kan dermed give dukken den stemning, som der er brug for lige i dette øjeblik. Barnet kan se, når dukken er ked af det og idet udtrykket i dukkens ansigt tillader forskellige stemninger, er barnets fantasi stillet frit.

Dagens rytme i vuggestuen og børnehaven

 • Børnene kommer i vores institution om morgenen på det aftalte tidspunkt hvor vi sammen med barnet tager afsked med mor og/eller far.
   
 • Omkring kl. 9 holder vi samling og spiser herefter formiddagsbidder og resten af formiddagen har sine fasteaktiviteter den pågældende dag.
   
 • Omkring kl. 11 fortælles eventyr i børnehavegrupperne og derefter har vi måltidsfællesskab i alle afdelinger. I vuggestuen spises der her og så puttes der til lur.
   
 • Over middag går børnehavebørnene på legepladsen og de små vuggestuebørn får deres middagslur.
   
 • Resten af dagen finder børnene ind i små som store legefællesskaber indtil vi samler børnehavegrupperne og vuggestuegrupperne indtil de hentes af deres forældre.
   
 • Vi lukker vuggestuerne kl. 16.15 og børnehaverne kl. 16.45